" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

Udruga za promicanje i razvoj euritmije Stoimena u suradnji s Eurythmeumom Stuttgart pruža jedinstvenu mogućnost euritmijske izobrazbe u Zagrebu kroz PETOGODIŠNJI IZVANREDNI STUDIJ EURITMIJE


P o k r e n i t e  s e  u m j e t n o š ć u   s k l a d n o g   k r e t a n j a   

t i j e l a,  d u š e   i   d u h a - e u r i t m i j o m!


Tražite li aktivnost koja povezuje pokret, glazbu, književnost i scensku umjetnost te obuhvaća mogućnost umjetničkog, pedagoškog i terapeutskog djelovanja, studij euritmije može ponuditi odgovor na vaša stremljenja.

Po završetku studija stječe se međunarodno priznata diploma iz euritmijske umjetnosti koju izdaju Sekcija za izvedbene umjetnosti pri Goetheanumu u Dornachu (Švicarska) i Eurythmeum Stuttgart (Njemačka).


O studiju

Jedini studij euritmije u Hrvatskoj i regiji svojim 10-semestralnim (petogodišnjim) programom prilagođen je polaznicima koji su zaposleni jer se nastava odvija u popodnevnim terminima - tri puta tjedno uz jedan dan predviđen za samostalno vježbanje te jednu subotu mjesečno. Semestralni ispiti iz umjetničkih predmeta izvode se kao javne umjetničko-nastavne produkcije. Nastavnici ovoga studija iskusni su euritmisti s dugogodišnjim umjetničkim i pedagoškim radom ostvarenim u predstavama Zagrebačkog euritmijskog ansambla Iona i u sklopu izvođenja nastave studija euritmije. Edukaciju izvode i renomirani gostujući strani predavači koji kontinuirano prate razvoj studenata čime se omogućuje održavanje visoke kvalitete nastave.

Okosnicu studija čini nastava iz tonske i glasovne euritmije koja podrazumijeva praktično usvajanje elemenata euritmijske umjetnosti s ciljem njihove primjene u individualnom i grupnom euritmijskom interpretiranju glazbenih i književnih djela. Nastavu upotpunjuju umjetnički predmeti: oblikovanje govora, pjevanje, slikanje, crtanje i modeliranje; teoretski predmeti: antropozofija (duhovnoznanstveno razumijevanje čovjeka), teorija glazbe, književnost, povijest umjetnosti, anatomija i fiziologija kao i izvođenje vježbi bothmer gimnastike.

Studij počinje intenzivnim radom na upoznavanju vlastitoga fizičkog tijela i svjesnom ovladavanju kretnjama s naglaskom na vježbanju ritmova, koordinacije pokreta, orijentacije u prostoru i izvođenju vježbi sa štapovima. U drugoj godini slijedi rad na fluidnosti pokreta, povezivanju pojedinih segmenata u konzistentne cjeline i razvijanju lakoće kretanja koja je povezana s vitalnim snagama. Po završetku druge godine nastavnički kolegij razmatra napredak pojedinog studenta i opravdanost nastavka studiranja ukoliko se pokaže da polaznik ne zadovoljava kriterije. Sadržaj treće godine osobito je usmjeren na kultiviranje osjećajnog života, na istančan doživljaj ugođaja pojedinih melodija (skladbi), pjesničkih imaginacija i način kako se emocija prenosi u vidljivu kretnju kao duševna gesta, kao kretnja prožeta karakterom. Na četvrtoj godini studenti se bave razvijanjem osobnog euritmijskog izričaja pripremajući solo točke iz glasovne i tonske euritmije te se upoznavaju s osnovama pedagoške euritmije. Peta godina studija svojim je programom rada orijentirana na sabiranje iskustava stečenih tijekom prethodne četiri godine kao i na pripremu diplomskih nastupa tj. turneja koje obuhvaćaju javne nastupe u Goetheanumu (Dornach, Švicarska), Eurythmeumu Stuttgart i teatrima u zemlji i inozemstvu.


Kompetencije koje se stječu studijem

Završetkom petogodišnjeg studija Euritmije diplomirani euritmist može djelovati kao samostalni umjetnik-izvođač: kao solist ili član euritmijskih ansambala. Uz u cijelosti završen program pedagoške euritmije osposobljen je za rad u vrtićima, osnovnim i srednjim waldorfskim školama kao nastavnik euritmije. Po završetku programa zdravstvene euritmije osposobljen je za terapeutski rad u sklopu antropozofske medicine tj. u suradnji s antropozofskim liječnicima.


Nastavnici i predmeti koji se predaju na studiju

Vida Talajić Čuletić – euritmija, povijest umjetnosti

Mario Čuletić - euritmija, antropozofija

Alen Guca - euritmija, antropozofija

Simona Zorica - oblikovanje govora

Mirko Bogosavac - bothmer gimnastika, anatomija i fiziologija

Đurđa Otržan - teorija glazbe, književnost

Baldo Mikulić – werbeck pjevanje

Katica Radonić – slikanje, crtanje, modeliranje

Maja Zec - korepeticija

Ines Domitrović Maksimovska - korepetcija, teorija glazbe

Andrej Ožbalt - teorija glazbe, korepeticija

Isolda Sagrestano – mentor studija, euritmija

Uta Diedrichsen – gostujući strani predavač, euritmija

Michael Leber - gostujući strani predavač, euritmija

Dragan Senfner - gostujući strani predavač, euritmija


Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite na e-mail: info@euritmija.org ili mob: 091 591 3495 (Mario Čuletić) / 092 271 8320 (Alen Guca).