" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

SEMINAR O ANTROPOZOFSKOM RAZUMIJEVANJU MEDITACIJE

Meditacija u pokretu - euritmija

Pozivamo vas na seminar koji će se održati u Waldorfskoj školi u Zagrebu (Jakuševečka 6). 

Zbog organizacijkih razloga seminar neće biti održan od 2. do 4.11.2018. (kako je bilo najavljeno), već će se održati najvjerojatnije u 3. mjesecu 2019. o čemu ćete pravovremeno biti obaviješteni.


PROGRAM:

Petak, 2.11.2018.

18.00-19.30 Antropozofsko razumijevanje meditacije - predavanje Vide Talajić Čuletić

19.45-20.15 Euritmijska predstava Zagrebačkog euritmijskog ansambla IONA


Subota, 3.11.2018.

09.30-11.00 Priprema i ugođaj za meditaciju - praktična radionica i razgovor; voditelj: Mario Čuletić

11.30-12.30 Meditacija u pokretu - euritmijska radionica s Utom Diedrichsen

12.30-15.00 PAUZA ZA RUČAK

15.00-16.30 Različite vrste meditacije (meditativni stihovi, slike i pokreti) - praktična radionica i razgovor; voditelj: Mladen Zovko

17.00-18.00 Meditacija u pokretu - euritmijska radionica s Utom Diedrichsen

18.00-18.30 DOMJENAK

18.30-19.15 Euritmijsko uprizorenje meditativnog izrijeka Kamen temeljac Rudolfa Steinera 

                  Izvedba Zagrebačkog euritmijskog ansambla IONA 


Nedjelja, 4.11.2018.

09.00-10.00 Meditacija u pokretu - euritmijska radionica s Utom Diedrichsen

10.30-11.45 Značaj meditativnog izrijeka Kamen temeljac Rudolfa Steinera - predavanje Alena Guce

12.00-12.15 Euritmijsko uprizorenje meditativnog izrijeka Kamen temeljac - Izvedba Zagrebačkog euritmijskog ansambla IONA


Ukoliko ste zainteresirani, molimo da se prijavite za sudjelovanje na seminaru najkasnije do 28.10.2018 na e-mail: stoimena@euritmija.org

ili mob: 091 591 3495 (Mario Čuletić) / 092 271 8320 (Alen Guca)

PREPORUČENI DOBROVOLJNI PRILOG: 450 KN / 60 EUR