" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

Euritmijski glasnik

AUTONOMIJA PLESA KAO CIVILIZACIJSKO PITANJE

Posted by Euritmija Hrvatska on September 26, 2017 at 2:30 AM

AUTONOMIJA PLESA KAO CIVILIZACIJSKO PITANJE

Intervju: Žak Valenta, plesni i kazališni umjetnik

Žak Valenta, plesač, izvođač, koreograf i redatelj s bogatim i raznovrsnim opusom na hrvatskoj kazališnoj i plesnoj sceni, u medijskoj je javnosti u proteklih godinu dana prisutan uglavnom kroz akcije vezane uz borbu za autonomiju Zagrebačkog plesnog centra. No izravni povod ovom razgovoru je euritmija, forma čijem se izučavanju posvetio u protekle četiri godine na studiju izvedbene euritmije pod mentorstvom čuvene umjetničke akademije Eurythmeum iz Stuttgarta. Završna predstava tog međunarodnog programa izvedena je u Zagrebu 10. lipnja u KUC Travno. Specifičnost euritmijskog izričaja, kontinuitet pritiska na Gradski ured za kulturu po pitanju ZPC-a, kao i daljnji autorski radovi neke su od tema o kojima razgovaramo pred njegovo gostovanje Dornachu u Švicarskoj, gdje nastupa na sceni svjetskog antropozofskog centra Goetheanum u sklopu euritmijske Olimpijade koja prikazuje diplomske nastupe euritmijskih akademija iz cijelog svijeta. Potom slijedi nastup na akademiji u Stuttgartu koji je ujedno i diplomski ispit.

Nakon školovanja u klasičnom baletu, suvremenom plesu, fizičkom kazalištu i velikog broja autorskih i suradničkih radova na nezavisnoj sceni i kazalištu, odlučili ste se za studij euritmije. Forma je to koja nalikuje na ples, a zapravo to nije, i forma koja je vrlo malo poznata unutar suvremenog izvedbenog miljea. Možete li pojasniti što vas je privuklo baš euritmiji?

Euritmiju nije potrebno posebno predstavljati. Prisutna je već oko stotinjak godina u cijelom svijetu kako na sceni tako i u profesionalnoj i akademskoj zajednici, kao dio kurikuluma waldorfskog školskog sustava te kao dio rehabilitacijskih programa u zdravstvenim ustanovama. Privuklo me je produbljivanje znanja o pokretu i njegovu prvobitnom izvoru koji počiva u čovjekovu duhu.

Kako izgleda taj studij? Što se studira i na koji način?

Temelj je, uz ostale akademske predmete, tonska i govorna euritmija. Tonska euritmija je vrlo zahtjevna i podrazumijeva usvajanje znanja o prirodi i strukturi glazbe, a govorna je na sličnom tragu s fokusom na govor i pisanu riječ. Naravno obje imaju svoj ekvivalent u čovjekovu pokretu. Umjetnički studij traje četiri godine, a pedagoška i zdravstvena euritmija još dvije godine.

Polaznici studija euritmije i njihovi predavači nakon završne predstave

Što vas od toga najviše privlači u budućem radu?

Svo troje – izvedba, pedagogija i terapija. Za početak je, čini mi se, važno iskušati se i izbrusiti kroz izvedbenu euritmiju, a kasnije možda ostale. Tako je bilo i s mojim prethodnim obrazovanjem s iznimkom da do sada još nisam iskušao zdravstveni potencijal pokreta u radu s bolesnicima.

Do koje mjere su znanja i vrijednosti euritmije primjenjivi ili kompatibilni današnjim izričajima? Postoje li primjeri u Europi gdje je euritmija dio kurikuluma suvremenih plesnih ili kazališnih studija?

Da, euritmija je prisutna kao akademska disciplina na umjetničkim studijima sveučilišta diljem svijeta kako onim antropozofskog usmjerenja tako i onima koji nemaju taj predznak. Primjeri su Hogeschool Leiden u Nizozemskoj gdje se euritmija studira u sklopu plesnog odsjeka ili sveučilište Alanus u Bonnu u Njemačkoj u kojem je ona dio kazališnog odsjeka. Naravno, ima i drugih primjera. Na našoj Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu pojedini su profesori dobro upoznati s ostavštinom dr. Rudolfa Steinera kao idejnog začetnika euritmije i s njegovim utjecajem na kreiranje glumačke Čehov metode koja se podučava širom svijeta. Ne znam koje referentno polje podrazumijevate pod „današnjim izričajima“. Interdisciplinarnost je danas ustaljena praksa u izvedbenim i drugim umjetnostima i u tom smislu se podrazumijeva proučavanje svih izvedbenih praksi pa tako i euritmije. Zanimanje za euritmiju je u porastu u zapadnoj Europi, Sjedinjenim Državama, Aziji i drugdje. Pretpostavljam i zbog holističkog pristupa tijelu i pokretu kao i društvenoj i ekološkoj osviještenosti koju podučava i zagovara. Kod nas euritmiji pomaže sve veće zanimanje za waldorfsku pedagogiju u waldorfskim, ali i ostalim vrtićima i školama.

Na koji način je vaša praksa, izvedbena i autorska, promijenjena ili potaknuta ovim studijem?

U izvedbenom smislu pokret je pročišćeniji, osvješteniji, protočniji i muzikalniji, manje isključivo tjelesan, a u autorskom smislu proširio sam razumijevanje polja izvedbenosti osobito na područje glazbe i poezije.

Iznimno ste aktivni unutar Upravnog odbora UPUH-a kao i Plenuma ZPC-a. Gradska vlast se nije promijenila tako kulturna politika spram Zagrebačkog plesnog centra ostaje ista. Smatrate li da je bojkot ZPC-a i dalje strategija na kojoj treba inzistirati? Koji su daljnji koraci koje UO UPUH-a namjerava poduzeti?

I dalje mislim da plesna i srodne joj umjetnosti moraju biti ravnopravne s ostalim, što sada nije slučaj, uz izuzetak baleta naravno. Borba plesne zajednice za uspostavu autonomije Zagrebačkog plesnog centra civilizacijsko je pitanje i pomalo je šokantno da se mi njime bavimo u 21. stoljeću. Transparentnost upravljanja budućim samostalnom ustanovom kao i normalizacija adekvatne financijske potpore plesnoj i srodnim izvedbenim umjetnostima važan su dio te borbe. Nastaviti ću se zalagati u tom smjeru kroz Plenum ZPC-a koji je puno napravio informirajući i vršeći pritisak na Gradski ured za kulturu i sport kroz Odbor za kulturu grada Zagreba i gradske vijećnike, tako i kroz strukovnu udrugu UPUH koje sam član, a koja okuplja većinu članova plesne zajednice u republici Hrvatskoj čiji sadašnji upravni odbor također snažno djeluje i podupire borbu za autonomnost ZPC-a. Slijedeći koraci u tom smjeru su obraćanje novom sazivu članstva u Gradskoj skupštini krajem lipnja kao i ponovna sjednica novog Odbora za kulturu Gradske skupštine s temom ZPC-a na koju se obavezao prijašnji saziv gdje će se revidirati šestomjesečno razdoblje rada ZPC-a u sadašnjem modelu upravljanja.

Završna predstava polaznika studija euritmije

I dalje ste aktivni i na riječkoj sceni, koja je i vaše umjetničko ishodište, mada već nekoliko godina uglavnom djelujete u Zagrebu. Rijeka je sada u fokusu javnosti s programima Europske prijestolnice kulture. Jeste li uključeni u te programe?

Relacija Rijeka – Zagreb moje je prirodno kulturno okruženje već niz godina. Trenutno živim u Zagrebu djelomično i zbog spomenutog intenzivnog studijskog programa. U EPK sam involviran u dva projekta: prvi je vezan za Trafik kroz jedan veći izvedbeni projekt koji bi uključivao cijeli grad kao lokaciju. Plan je da se pripreme odvijaju kroz cijelu 2019., a izvedbe tijekom 2020. godine. Drugi projekt je Ponton kojem su nosioci grupa umjetnika i riječkih intelektualaca s ciljem realizacije svjetlosne instalacije/objekta na moru ispred Riječke luke koji bi bio prepoznatljivi landmark Rijeke tijekom EPK, ali i kasnije. Oba projekta su financijski vrlo zahtijevana i složena, ali biti europska prijestolnica kulture podrazumijeva veće ulaganja grada i države u sektor kulture i u tom smislu bi kroz EPK Rijeka mogla jako profitirati.

Vaši dalji autorski projekti?

U pripremi je Trafikova nova predstava pod naslovom Prevođenja čija je premijera predviđena na drugom izdanju riječkog izvedbenog festivala Periskop, a u Zagrebu na Pobješnjelom Ganz novom festivalu na jesen. Prije toga tijekom srpnja premijerno ćemo na danu grada Karlovca izvesti projekt KABODY zone tranzicije koji radim u suradnji s nekolicinom sjajnih karlovačkih izvedbenih umjetnika. Želja mi je realizirati i treći dio trilogije na temu Umjetnost i tabu nakon predstava Dijagnoza umjetnost i Hermafroditi duše pod nazivom Gott ist tot koji tematizira odnos umjetnosti i religije. Naravno uz ove aktivnosti nastaviti ću pedagoški rad kroz PAP (Performing Arts Program) program koji sam s kolegama pokrenuo u Muzeju suvremene umjetnosti 2015. godine, suradnju s Dramskim studijom za djecu i mlade Pučkog otvorenog učilišta iz Zaprešića kojima sam se pridružio zimus, a surađivati ću i s profesionalnim euritmijskim ansamblom IONA kojeg vode moji mentori sa studija ako se za to ukaže potreba.

© Iva Nerina Sibila, PLESNA SCENA.hr, 28. lipnja 2017.


Categories: Umjetnicka euritmija

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

411 Comments

Reply hadnawep
8:40 PM on May 28, 2020 
РегиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? на Ñ?айÑ?е Ð?идÑ?а

ЧÑ?обÑ? заказаÑ?Ñ? Ñ?оваÑ?Ñ? в магазинаÑ? маÑ?кеÑ?плейÑ?а Ð¥Ñ?дÑ?а, вам необÑ?одимо пÑ?ойÑ?и на Ñ?айÑ? Ð¥Ñ?дÑ?а и заÑ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. УкажиÑ?е Ñ?вой е-мейл, пÑ?идÑ?майÑ?е никнейм и Ñ?ложнÑ?й паÑ?олÑ?. Ð?Ñ? полÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?добнÑ?й лиÑ?нÑ?й кабинеÑ?. Ð?Ñ?ли поÑ?Ñ?ал недоÑ?Ñ?Ñ?пен или заблокиÑ?ован, иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е Ð?идÑ?а зеÑ?кало или заÑ?иÑ?енное подклÑ?Ñ?ение. Ð?Ñ?оме Ñ?Ñ?ого, вÑ? можеÑ?е Ñ?овеÑ?Ñ?аÑ?Ñ? покÑ?пкÑ?, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ? мобилÑ?нÑ?й Ñ?елеÑ?он.

РейÑ?инг магазинов Ð?идÑ?Ñ?

Ð?а Ñ?айÑ?е Hydra2web пÑ?едÑ?Ñ?авлено огÑ?омное колиÑ?еÑ?Ñ?во запÑ?еÑ?еннÑ?Ñ? Ñ?оваÑ?ов. Также Ñ?абоÑ?аеÑ? Ñ?ейÑ?инг пÑ?одавÑ?ов. Ð?Ñ?биÑ?айÑ?е магазин Ñ? наивÑ?Ñ?Ñ?им Ñ?ейÑ?ингом, Ñ?Ñ?обÑ? пÑ?иобÑ?еÑ?Ñ?и более каÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?Ñ? пÑ?одÑ?кÑ?иÑ?. Ð?плаÑ?а в магазинаÑ? Ð?идÑ?а оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? анонимно. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?Ñ?, в Ñ?аÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и Ð?иÑ?коин. Ð?оÑ?Ñ?авка оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? оÑ?енÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о. Ð?Ñ?одавеÑ? оÑ?пÑ?авлÑ?еÑ? покÑ?паÑ?елÑ? Ñ?пÑ?Ñ?никовÑ?е кооÑ?динаÑ?Ñ? меÑ?Ñ?а, где наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? закладка, а Ñ?акже Ñ?оÑ?огÑ?аÑ?ии поÑ?Ñ?лки.


гидÑ?а Ñ?айÑ? зеÑ?кало
https://hydra-wed2.org/
Reply hadrinet
11:22 PM on June 4, 2020 
ЧÑ?о Ñ?акое Ð?идÑ?а

Ð?аÑ?кеÑ?плейÑ? Ð¥Ñ?дÑ?а пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой Ñ?оÑ?говÑ?Ñ? плоÑ?адкÑ?, где пÑ?одавÑ?Ñ? могÑ?Ñ? Ñ?оÑ?говаÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?нÑ?ми запÑ?еÑ?еннÑ?ми Ñ?оваÑ?ами и Ñ?Ñ?лÑ?гами. СÑ?еди аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?именÑ?а hydra можно найÑ?и опиаÑ?Ñ?, маÑ?иÑ?Ñ?анÑ?, диÑ?Ñ?оÑ?иаÑ?ивÑ?, Ñ?азлиÑ?нÑ?е пÑ?иÑ?оделики. ЧÑ?обÑ? Ñ?делаÑ?Ñ? покÑ?пкÑ?, нÑ?жно пÑ?ойÑ?и на оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? гидÑ?а по Ñ?Ñ?Ñ?лке http://hyrda.net/, покÑ?пки полноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? анонимнÑ?е. То еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?одавеÑ? и покÑ?паÑ?елÑ? макÑ?ималÑ?но заÑ?иÑ?енÑ? оÑ? воздейÑ?Ñ?виÑ? пÑ?авооÑ?Ñ?аниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? оÑ?ганов.

Ð?ак зайÑ?и на Ñ?айÑ? Ð?идÑ?а

Ð?лÑ? Ñ?ого Ñ?Ñ?обÑ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ð?идÑ?а оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ?, необÑ?одимо воÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? одним из неÑ?колÑ?киÑ? Ñ?поÑ?обов:

-Ð?нÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?лÑ?з;
-VPN-подклÑ?Ñ?ение;
-ТÐ?Р-бÑ?аÑ?зеÑ?.

Ð?олÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во клиенÑ?ов магазина Hudra иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ? ТÐ?Р-бÑ?аÑ?зеÑ?. Ð?н имееÑ? вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?Ñ? лÑ?ковиÑ?нÑ?Ñ? маÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?изаÑ?иÑ?, коÑ?оÑ?аÑ? макÑ?ималÑ?но заÑ?иÑ?аеÑ? покÑ?паÑ?елÑ? оÑ? Ñ?Ñ?еÑ?ки лиÑ?ной инÑ?оÑ?маÑ?ии к Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?им лиÑ?ам. Ð?Ñ?Ñ?ледиÑ?Ñ? покÑ?паÑ?елÑ? иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?его ТÐ?Р-бÑ?аÑ?зеÑ? пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?ки невозможно. Так как IP-адÑ?еÑ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а, на коÑ?оÑ?ом он Ñ?Ñ?Ñ?ановлен, поÑ?Ñ?оÑ?нно менÑ?еÑ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?аÑ?зеÑ? иÑ?полÑ?зÑ?еÑ? IP-адÑ?еÑ?а Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ан и Ñ?аким обÑ?азом клиенÑ? вÑ?егда оÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? анонимнÑ?м.

Ð?Ñ?ли оÑ?новной инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?лÑ?з заблокиÑ?ован и недоÑ?Ñ?Ñ?пен в ваÑ?ей Ñ?Ñ?Ñ?ане, Ñ?о лÑ?Ñ?Ñ?е вÑ?его иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?айÑ? Ð?идÑ?а зеÑ?кало. Таким обÑ?азом, вÑ? Ñ?можеÑ?е полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п к Ñ?воемÑ? аккаÑ?нÑ?Ñ? и пÑ?одолжаÑ?Ñ? Ñ?овеÑ?Ñ?аÑ?Ñ? покÑ?пки.


РегиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ? на Ñ?айÑ?е Ð?идÑ?а

Ð?Ñ?ойдÑ? на оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? hydra, необÑ?одимо заполниÑ?Ñ? неболÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?оÑ?мÑ?, коÑ?оÑ?аÑ? вклÑ?Ñ?аеÑ? в Ñ?ебÑ?:

-Ð?огин, паÑ?олÑ?;
-РабоÑ?аÑ?Ñ?ий адÑ?еÑ? Ñ?лекÑ?Ñ?онной поÑ?Ñ?Ñ?.

Ð?олÑ?Ñ?е никакиÑ? Ñ?ведений пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ? не нÑ?жно. Ð?едÑ?, главнÑ?м пÑ?инÑ?ипом магазина Ð?идÑ?а Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? полнаÑ? анонимноÑ?Ñ?Ñ? покÑ?паÑ?елÑ?. Ð?оÑ?ле Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии вÑ? полÑ?Ñ?аеÑ?е Ñ?добнÑ?й лиÑ?нÑ?й кабинеÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?м можно полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?.

Ð?ак оплаÑ?иÑ?Ñ? Ñ?оваÑ?Ñ? на Ð?идÑ?е

Так как магазин Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? анонимной плоÑ?адкой, Ñ?о и Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва плаÑ?ежа должнÑ? бÑ?Ñ?Ñ? анонимнÑ?е. Ð?анковÑ?кие каÑ?Ñ?Ñ? могÑ?Ñ? оÑ?Ñ?ледиÑ?Ñ?, поÑ?Ñ?омÑ? ими Ñ?аÑ?плаÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? не полÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?. Ð? магазине Hydra onion пÑ?инимаÑ?Ñ? иÑ?клÑ?Ñ?иÑ?елÑ?но кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?Ñ?, в Ñ?аÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и биÑ?коинÑ?. ЭÑ?о анонимнаÑ? деÑ?енÑ?Ñ?ализованнаÑ? кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?а, владелÑ?Ñ?ев коÑ?елÑ?ков оÑ?Ñ?ледиÑ?Ñ? невозможно.

Ð?Ñ?ли Ñ? ваÑ? еÑ?е неÑ? биÑ?коин-коÑ?елÑ?ка, Ñ?о пÑ?идеÑ?Ñ?Ñ? завеÑ?Ñ?и. Ð?оÑ?ле Ñ?Ñ?ого, покÑ?паеÑ?е или менÑ?еÑ?е обÑ?Ñ?нÑ?Ñ? валÑ?Ñ?Ñ? на кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?Ñ?, пополнÑ?еÑ?е Ñ?Ñ?еÑ? Ñ?воего аккаÑ?нÑ?а на Ð?идÑ?е и делаеÑ?е покÑ?пкÑ?.

Ð?онеÑ? бÑ?ониÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? на Ñ?пеÑ?иалÑ?ном Ñ?Ñ?еÑ?е, пÑ?одавеÑ? иÑ? полÑ?Ñ?иÑ? Ñ?олÑ?ко Ñ?огда, когда вÑ? подÑ?веÑ?диÑ?е полÑ?Ñ?ение поÑ?Ñ?лки.
https://hyrda.net/
url says...
https://hyrda.net/
Reply kemeraava
4:05 PM on June 5, 2020 
https://40-ka.ru/aukcioni/v/kemerovo/aab-mebel


заÑ?вка на аÑ?кÑ?ион
Reply wedgiddr
2:01 PM on June 6, 2020 
https://hydra-wed2.net/
="https://hydra-wed2.net" title="гидÑ?а онион"гидÑ?а онион можно попаÑ?Ñ?Ñ?, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ? Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?е инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?лÑ?зÑ?, VPN-Ñ?оединение, анонимнÑ?е пÑ?окÑ?и-Ñ?еÑ?веÑ?а. Ð?Ñ?ли Ñ?айÑ? по каким-либо пÑ?иÑ?инам заблокиÑ?ован, Ñ?о необÑ?одимо иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? обÑ?од блокиÑ?овки Ð?идÑ?а пÑ?и помоÑ?и Ñ?айÑ?ов-зеÑ?кал.

Ð?окÑ?пки в магазине Ð?идÑ?а Ñ? мобилÑ?ного Ñ?елеÑ?она

СовеÑ?Ñ?аÑ?Ñ? покÑ?пки на Gudra можно не Ñ?олÑ?ко пÑ?и помоÑ?и компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а, но пÑ?и помоÑ?и Ñ?елеÑ?она. Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?ом оÑ?Ñ?аваÑ?Ñ?Ñ? полноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? анонимнÑ?м. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого, вам нÑ?жно Ð?идÑ?а Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? Ñ?овÑ?еменнÑ?й мобилÑ?нÑ?й бÑ?аÑ?зеÑ?. Также можеÑ? понадобиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?огÑ?амма длÑ? VPN-Ñ?оединениÑ?. Ð?оÑ?ле Ñ?Ñ?Ñ?ановки, вам поÑ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ?:

-Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айÑ? Ð?идÑ?а зеÑ?кало, еÑ?ли оÑ?новной магазин заблокиÑ?ован;
-Ð?Ñ?ойÑ?и Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?. Ð?аполниÑ?е неÑ?колÑ?ко полей;
-Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е магазин, Ñ?оваÑ? и оплаÑ?иÑ?е покÑ?пкÑ?.

Ð?плаÑ?иваÑ?Ñ? необÑ?одимо иÑ?клÑ?Ñ?иÑ?елÑ?но кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?ой. Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого, Ñ?акже нÑ?жно Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ее пÑ?иложение, напÑ?имеÑ?, биÑ?коин-коÑ?елек.

Ð?ак не попаÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?Ñ?ки к моÑ?енникам

Ð? поÑ?леднее вÑ?емÑ? акÑ?ивизиÑ?овалиÑ?Ñ? моÑ?енники. Ð?ело в Ñ?ом, Ñ?Ñ?о оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? Ð?идÑ?а оÑ?енÑ? попÑ?лÑ?Ñ?нÑ?й. Ð?го годовой обоÑ?оÑ? иÑ?Ñ?иÑ?лÑ?еÑ?Ñ?Ñ? миллионами доллаÑ?ов. СайÑ?Ñ? моÑ?енников иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ? Ñ?оÑ? же дизайн и пÑ?иемÑ?, Ñ?Ñ?о и оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й магазин. РазниÑ?а лиÑ?Ñ? в Ñ?ом, Ñ?Ñ?о поÑ?ле оплаÑ?Ñ? вÑ? не полÑ?Ñ?иÑ?е никакой Ñ?оваÑ?. ЧÑ?обÑ? избежаÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?и Ñ? моÑ?енниками пÑ?и иÑ?полÑ?зовании Ð?идÑ?Ñ?, вам нÑ?жно:

-Ð?зÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ð?идÑ?а Ñ?оÑ?Ñ?м и дÑ?Ñ?гие иÑ?Ñ?оÑ?ники. Ð?а ниÑ? пÑ?бликÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?лки на оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?е магазинÑ?;
-Ð?Ñ?полÑ?зÑ?йÑ?е Ñ?ейÑ?инги магазинов.

ЭÑ?и пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?е меÑ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?оÑ?ожноÑ?Ñ?и позволÑ?Ñ? избежаÑ?Ñ? маÑ?Ñ?Ñ? пÑ?облем и Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?Ñ? ваÑ?Ñ? кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?Ñ?. Ð?едÑ? в Ñ?лÑ?Ñ?ае поÑ?еÑ?и монеÑ?, иÑ? нелÑ?зÑ? веÑ?нÑ?Ñ?Ñ?, в оÑ?лиÑ?ие оÑ? банковÑ?киÑ? Ñ?Ñ?анзакÑ?ий.

Ð?езопаÑ?но ли покÑ?паÑ?Ñ? на Ñ?айÑ?е Hydra

Ð?ногиÑ? покÑ?паÑ?елей оÑ?енÑ? волнÑ?еÑ? безопаÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? лиÑ?нÑ?Ñ? даннÑ?Ñ?. Ð? Ñ?Ñ?о вполне еÑ?Ñ?еÑ?Ñ?венно. Ð?окÑ?паÑ? Ñ?акие запÑ?еÑ?еннÑ?е пÑ?епаÑ?аÑ?Ñ?, как наÑ?коÑ?ики, можно легко попаÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?Ñ?ки пÑ?авооÑ?Ñ?аниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? оÑ?ганов.

Ð?Ñ?кÑ?Ñ?ваÑ? Ñ?айÑ? Ð?идÑ?а Ñ?оÑ? бÑ?аÑ?зеÑ?ом, вÑ? Ñ?можеÑ?е обеÑ?пеÑ?иÑ?Ñ? вÑ?Ñ?окÑ?Ñ? Ñ?Ñ?епенÑ? анонимноÑ?Ñ?и. Ð?ополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? безопаÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? гаÑ?анÑ?иÑ?Ñ?еÑ? кÑ?ипÑ?овалÑ?Ñ?а. Ð? магазина Ð?идÑ?а нелÑ?зÑ? Ñ?аÑ?плаÑ?иваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? банковÑ?кими каÑ?Ñ?ами.

Ð?Ñ?оме Ñ?Ñ?ого, доÑ?Ñ?авка поÑ?Ñ?лки оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? не Ñ?еÑ?ез поÑ?Ñ?Ñ?, а пÑ?и помоÑ?и закладок. Ð?окÑ?паÑ?елÑ? полÑ?Ñ?аеÑ? кооÑ?динаÑ?Ñ? закладки и Ñ?оÑ?огÑ?аÑ?ии меÑ?Ñ?а, где лежиÑ? поÑ?Ñ?лка.
Reply kuhangar
4:09 AM on June 10, 2020 


гоÑ?овÑ?е кÑ?Ñ?оннÑ?е гаÑ?ниÑ?Ñ?Ñ?Ñ?

https://aab-mebel.ru/kuhnya/modulnie/
Reply kuhangar
3:31 PM on June 14, 2020 


глÑ?бина комода
https://aab-mebel.ru/spalnya/komodi/
Reply Aroubosse
1:32 AM on June 22, 2020 
cialis professional reviews https://bbuycialisss.com/ - buying cialis online safe cialis professional thailand Buy Cialis Erectile Dysfunction Medication Prices
Reply rasskahrefs
5:49 AM on June 22, 2020 
Ð? Ñ?Ñ?оÑ?мовÑ?Ñ? погодÑ? мÑ? попали в Ñ?емное Ñ?Ñ?елÑ?е на оÑ?Ñ?Ñ?ове. Ð?нÑ?Ñ?Ñ?и него обиÑ?али безмолвнÑ?е, амоÑ?Ñ?нÑ?е азиаÑ?Ñ?, Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?аннÑ?ми поÑ?Ñ?дками и поÑ?Ñ?оÑ?нно пÑ?Ñ?авÑ?имиÑ?Ñ? оÑ? наÑ? абÑ?Ñ?Ñ?агиÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, попÑ?Ñ?ки Ñ? ними заговоÑ?иÑ?Ñ? ни к Ñ?емÑ? не пÑ?иводили.поÑ?но Ñ?аÑ?Ñ?казÑ? Ñ? малолеÑ?ними

url says...
http://1001rasskaz.ru/

http://1001rasskaz.ru/
Reply rasskahrefs
8:18 AM on June 22, 2020 
Ð? Ñ?Ñ?оÑ?мовÑ?Ñ? погодÑ? мÑ? попали в Ñ?емное Ñ?Ñ?елÑ?е на оÑ?Ñ?Ñ?ове. Ð?нÑ?Ñ?Ñ?и него обиÑ?али безмолвнÑ?е, амоÑ?Ñ?нÑ?е азиаÑ?Ñ?, Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?аннÑ?ми поÑ?Ñ?дками и поÑ?Ñ?оÑ?нно пÑ?Ñ?авÑ?имиÑ?Ñ? оÑ? наÑ? абÑ?Ñ?Ñ?агиÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, попÑ?Ñ?ки Ñ? ними заговоÑ?иÑ?Ñ? ни к Ñ?емÑ? не пÑ?иводили.новÑ?й Ñ?аÑ?Ñ?каз

url says...
http://1001rasskaz.ru/

http://1001rasskaz.ru/
Reply blackbizinf
6:12 AM on June 28, 2020 

СливÑ? кÑ?Ñ?Ñ?ов Ñ?оÑ?Ñ?м
Reply blackbizinf
6:45 AM on June 28, 2020 

СливÑ? пÑ?иваÑ?ной инÑ?оÑ?маÑ?ии
Reply mooncatmagic
11:34 AM on July 10, 2020 
Ð?бÑ?Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? набоÑ? в Ñ?колÑ? РÑ?ниÑ?еÑ?кой Ð?агии и Ð?анÑ?ики на базовÑ?й кÑ?Ñ?Ñ? изÑ?Ñ?ениÑ? клаÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кого ФÑ?Ñ?аÑ?ка. Ð?аннÑ?й кÑ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ан длÑ? новиÑ?ков и длÑ? Ñ?еÑ?, кÑ?о желаеÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?иÑ?Ñ? Ñ?вои познаниÑ?. ЭÑ?о единÑ?Ñ?веннаÑ? в Ñ?воÑ?м Ñ?оде Ñ?кола коÑ?оÑ?аÑ? даÑ?Ñ? знаниÑ? Ñ?Ñ?ниÑ?еÑ?кой магии и манÑ?ики в одном кÑ?Ñ?Ñ?е.

Ð?азовÑ?й кÑ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ан на 3 меÑ?Ñ?Ñ?а обÑ?Ñ?ениÑ?, 4 Ñ?Ñ?ока в меÑ?Ñ?Ñ?. Ð?аждÑ?й Ñ?Ñ?ок Ñ?оÑ?Ñ?оиÑ? из Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?ей: Ñ?Ñ?ниÑ?еÑ?каÑ? магиÑ? Ñ?еоÑ?иÑ? и пÑ?акÑ?ика, Ñ?Ñ?ниÑ?еÑ?каÑ? манÑ?ика. Также даÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?кое задание длÑ? Ñ?амоÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?ного вÑ?полнениÑ? и закÑ?еплениÑ? маÑ?еÑ?иала.

Ð?Ñ?имеÑ?наÑ? пÑ?огÑ?амма базового кÑ?Ñ?Ñ?а:
â?¢ ТеоÑ?иÑ?, Ð?иÑ?Ñ?, Ð?Ñ?Ñ?оÑ?иÑ? о РÑ?наÑ? и РÑ?ниÑ?еÑ?кой магии
â?¢ Ð?Ñ?боÑ? Ð?огов и Ð?огинÑ? и Ñ?абоÑ?а Ñ? ними
â?¢ УÑ?Ñ?ановление конÑ?акÑ?а Ñ? Ð?огами СевеÑ?ного Ð?анÑ?еона
â?¢ Ð?зÑ?Ñ?ение, пÑ?оживание, медиÑ?аÑ?иÑ? Ñ? РÑ?нами клаÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кого ФÑ?Ñ?аÑ?ка
â?¢ Создание и оÑ?вÑ?Ñ?ение магиÑ?еÑ?кого алÑ?аÑ?Ñ?
â?¢ Ð?Ñ?оведение магиÑ?еÑ?кого Ñ?иÑ?Ñ?ала
â?¢ Ð?згоÑ?овление и оÑ?вÑ?Ñ?ение магиÑ?еÑ?кого жезла
â?¢ Ð?згоÑ?овление и оÑ?вÑ?Ñ?ение Ñ?Ñ?ниÑ?еÑ?кого набоÑ?а, подклÑ?Ñ?ение к Ñ?гÑ?егоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?н
â?¢ Ð?бÑ?аÑ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о Ñ?иÑ?Ñ?алÑ?ном ноже (аÑ?аме)
â?¢ Ð?бÑ?аÑ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о магиÑ?еÑ?кой безопаÑ?ноÑ?Ñ?и
â?¢ СоÑ?Ñ?авление оговоÑ?ов длÑ? Ñ?Ñ?ниÑ?еÑ?киÑ? Ñ?оÑ?мÑ?л под лÑ?бÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?аÑ?иÑ?
â?¢ Создание и оÑ?вÑ?Ñ?ение амÑ?леÑ?ов
â?¢ Ð?одбоÑ? комплекÑ?а магиÑ?еÑ?киÑ? Ñ?абоÑ? под лÑ?бÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?аÑ?иÑ?
â?¢ РабоÑ?а Ñ? Ð?олÑ?Ñ?ом в РÑ?ниÑ?еÑ?кой магии
â?¢ РÑ?ниÑ?еÑ?каÑ? манÑ?ика
â?¢ Ð?Ñ?именениÑ? Ñ?Ñ?н на пÑ?акÑ?ике

Ð?олнаÑ? пÑ?огÑ?амма обÑ?Ñ?ениÑ? по Ñ?Ñ?окам бÑ?деÑ? пÑ?иведена на пеÑ?вом занÑ?Ñ?ии.

Ð?бÑ?Ñ?ение пÑ?оÑ?одиÑ? в закÑ?Ñ?Ñ?ом Ñ?азделе Ñ?оÑ?Ñ?ма. УÑ?оки бÑ?дÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? по меÑ?е изÑ?Ñ?ениÑ? и оплаÑ?Ñ? кÑ?Ñ?Ñ?а.

ФоÑ?ма обÑ?Ñ?ениÑ? индивидÑ?алÑ?наÑ?, макÑ?ималÑ?но комÑ?оÑ?Ñ?наÑ?. Ð?зÑ?Ñ?ение маÑ?еÑ?иала пÑ?оÑ?одиÑ? в Ñ?добное длÑ? Ñ?Ñ?еника вÑ?емÑ?, без коÑ?еннÑ?Ñ? изменений в ваÑ?ей повÑ?едневной жизни и оÑ?дÑ?Ñ?е.

Ð?бÑ?Ñ?ение пÑ?оÑ?одиÑ? под Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?вом маÑ?Ñ?еÑ?ов Ð?нÑ?аÑ? и ХелÑ?.

Ð?Ñ?е желаÑ?Ñ?ие могÑ?Ñ? подаÑ?Ñ? заÑ?вкÑ? в лÑ?бое Ñ?добное вÑ?емÑ? в данной Ñ?еме либо оÑ?пÑ?авив Ñ?ообÑ?ение на поÑ?Ñ?Ñ?: anchar@mooncatmagic.com

пÑ?ивоÑ?оÑ?
Reply tantantr
10:53 PM on July 13, 2020 
Ð?алай Ð?ама Ñ?одилÑ?Ñ? 6.07.1935. Ð? Ñ?Ñ?ом годÑ? он оÑ?меÑ?ил Ñ?воÑ? 85-леÑ?ие, к коÑ?оÑ?омÑ? пÑ?иÑ?Ñ?оÑ?ил вÑ?Ñ?од дебÑ?Ñ?ного мÑ?зÑ?калÑ?ного алÑ?бома Inner World (Ð?нÑ?Ñ?Ñ?енний миÑ?).

Ð?Ñ?оÑ?Ñ?о поÑ?лÑ?Ñ?айÑ?е один из Ñ?Ñ?еков под названием Compassion (СоÑ?Ñ?Ñ?адание), деÑ?жа в Ñ?ме его Ñ?иÑ?ло Ð?одаÑ?ка 8, Ñ?Ñ?о как Ñ?аз об Ñ?Ñ?ом, и пÑ?оÑ?Ñ?иÑ?е одно из его вÑ?Ñ?казÑ?ваний о Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?адании, Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е и лÑ?бви:

«Ð?Ñ?бовÑ? и Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?адание Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? иÑ?Ñ?оÑ?ником велиÑ?айÑ?его Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? по Ñ?ой пÑ?оÑ?Ñ?ой пÑ?иÑ?ине, Ñ?Ñ?о мÑ?, оÑ? пÑ?иÑ?одÑ?, Ñ?еним иÑ? пÑ?евÑ?Ñ?е вÑ?его. Ð?оÑ?Ñ?ебноÑ?Ñ?Ñ? в лÑ?бви лежиÑ? в оÑ?нове Ñ?еловеÑ?еÑ?кого Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вованиÑ?. Ð?на Ñ?ождаеÑ?Ñ?Ñ? из Ñ?онÑ?айÑ?ей взаимозавиÑ?имоÑ?Ñ?и вÑ?еÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?в. Ð?акими бÑ? Ñ?мелÑ?ми и иÑ?кÑ?Ñ?нÑ?ми мÑ? ни бÑ?ли, оÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ? мÑ? в одиноÑ?кÑ?, и мÑ? не Ñ?можем вÑ?жиÑ?Ñ?. Ð?акими бÑ? Ñ?илÑ?нÑ?ми и незавиÑ?имÑ?ми мÑ? Ñ?ебе ни казалиÑ?Ñ? в лÑ?Ñ?Ñ?ие годÑ? Ñ?воей жизни, вÑ?Ñ? Ñ?авно в Ñ?аннем младенÑ?еÑ?Ñ?ве, в глÑ?бокой Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?и и в болезни нам пÑ?иÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? полагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на помоÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ?...

Ð?ой неболÑ?Ñ?ой опÑ?Ñ? подÑ?казÑ?ваеÑ? мне, Ñ?Ñ?о вÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?Ñ?епенÑ? внÑ?Ñ?Ñ?еннего покоÑ? Ñ?ождаеÑ?Ñ?Ñ?, когда мÑ? Ñ?азвиваем в Ñ?ебе лÑ?бовÑ? и Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?адание»*.

https://www.go-numbers.com/
Ñ?анÑ?Ñ?иÑ?еÑ?каÑ? нÑ?меÑ?ологиÑ?
Reply orgkvork
4:25 PM on July 14, 2020 
Kvork â?? надежнÑ?й, Ñ?добнÑ?й и Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ивнÑ?й магазин онлайн-Ñ?Ñ?лÑ?г.
Сделав паÑ?Ñ? кликов мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, Ð?Ñ? можеÑ?е обеÑ?пеÑ?иÑ?Ñ? пÑ?одвижение Ð?аÑ?его Ñ?айÑ?а в Ñ?оп ЯндекÑ? и Google, пÑ?ивлеÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и подпиÑ?Ñ?иков, лайков и Ñ?епоÑ?Ñ?ов Ð?Ð?онÑ?акÑ?е, Instagram, Twitter и дÑ?Ñ?гиÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?, пÑ?ивлеÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и новÑ?Ñ? Ñ?елевÑ?Ñ? поÑ?еÑ?иÑ?елей на Ð?аÑ? Ñ?айÑ? и многое дÑ?Ñ?гое.KW

СайÑ? kwork
Reply bookssoul
5:50 AM on July 15, 2020 
Ð?ниги длÑ? дÑ?Ñ?и
Ð?оÑ?Ñ?авлÑ?Ñ? СакÑ?алÑ?нÑ?е знаниÑ?

Ð?ниги и поÑ?обиÑ? по йоге и нÑ?меÑ?ологии
https://soul-books.ru/
книги Ð?Ñ?ндалини йога
Reply tonuslim
11:00 AM on July 15, 2020 
ТонÑ?Ñ?лим Ñ?ена в апÑ?еке
СегоднÑ? в пÑ?одаже поÑ?вилÑ?Ñ? новÑ?й наÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?й пÑ?епаÑ?аÑ? ТонÑ?Ñ?лим, коÑ?оÑ?Ñ?й за 7 дней Ñ?далиÑ? без опеÑ?аÑ?ий жиÑ? Ñ? живоÑ?а и боков. Ð?днако, кÑ?пиÑ?Ñ? ТонÑ?Ñ?лим в апÑ?еке невозможно. «Ð?оÑ?емÑ??» â?? Ñ?пÑ?оÑ?иÑ?е Ð?Ñ?. Ð?Ñ?веÑ? Ð?Ñ? Ñ?знаеÑ?е здеÑ?Ñ? на оÑ?иÑ?иалÑ?ном Ñ?айÑ?е.

Ð?Ñ?ли давно Ñ?идиÑ?е на диеÑ?аÑ?, но Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?а неÑ?. Ð?Ñ?ли набÑ?али лиÑ?ние 20-30 килогÑ?амм и не знаеÑ?е, Ñ?Ñ?о Ñ? Ñ?Ñ?им делаÑ?Ñ?. Ð?Ñ?ли неÑ? Ñ?илÑ? воли огÑ?аниÑ?иваÑ?Ñ? Ñ?ебÑ? в еде, Ñ?Ñ?иÑ?аÑ? калоÑ?ии. Тогда помоÑ?ником Ñ?Ñ?анеÑ? ТонÑ?Ñ?лим â?? новÑ?й пÑ?епаÑ?аÑ? в боÑ?Ñ?бе Ñ? избÑ?Ñ?оÑ?нÑ?м веÑ?ом. Ð?лагодаÑ?Ñ? запаÑ?енÑ?ованной комбинаÑ?ии компоненÑ?ов и Ñ?оÑ?мÑ?ле поÑ?Ñ?апного воздейÑ?Ñ?виÑ? на оÑ?ганизм, комплекÑ? безопаÑ?но коÑ?Ñ?екÑ?иÑ?Ñ?еÑ? маÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ела незавиÑ?имо оÑ? возÑ?аÑ?Ñ?а и Ñ?Ñ?адии ожиÑ?ениÑ?. Ð? наÑ?ем оÑ?иÑ?иалÑ?ном магазине можно Ñ?акже Ñ?знаÑ?Ñ?: Ñ?войÑ?Ñ?ва нового Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва, где кÑ?пиÑ?Ñ? оÑ?игиналÑ?нÑ?й ТонÑ?Ñ?лим длÑ? поÑ?Ñ?дениÑ?, как заказаÑ?Ñ? его пÑ?авилÑ?но по низкой Ñ?ене.

Ð?Ñ?епаÑ?аÑ? ТонÑ?Ñ?лим â?? Ñ?Ñ?о комплекÑ? длÑ? боÑ?Ñ?бÑ? Ñ? лиÑ?ним веÑ?ом, не имеÑ?Ñ?ий аналогов.

https://tonuslim-shop.ru
ТонÑ?Ñ?лим оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ?
Reply tonuslim
11:29 AM on July 15, 2020 
ТонÑ?Ñ?лим Ñ?ена в апÑ?еке
СегоднÑ? в пÑ?одаже поÑ?вилÑ?Ñ? новÑ?й наÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?й пÑ?епаÑ?аÑ? ТонÑ?Ñ?лим, коÑ?оÑ?Ñ?й за 7 дней Ñ?далиÑ? без опеÑ?аÑ?ий жиÑ? Ñ? живоÑ?а и боков. Ð?днако, кÑ?пиÑ?Ñ? ТонÑ?Ñ?лим в апÑ?еке невозможно. «Ð?оÑ?емÑ??» â?? Ñ?пÑ?оÑ?иÑ?е Ð?Ñ?. Ð?Ñ?веÑ? Ð?Ñ? Ñ?знаеÑ?е здеÑ?Ñ? на оÑ?иÑ?иалÑ?ном Ñ?айÑ?е.

Ð?Ñ?ли давно Ñ?идиÑ?е на диеÑ?аÑ?, но Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?а неÑ?. Ð?Ñ?ли набÑ?али лиÑ?ние 20-30 килогÑ?амм и не знаеÑ?е, Ñ?Ñ?о Ñ? Ñ?Ñ?им делаÑ?Ñ?. Ð?Ñ?ли неÑ? Ñ?илÑ? воли огÑ?аниÑ?иваÑ?Ñ? Ñ?ебÑ? в еде, Ñ?Ñ?иÑ?аÑ? калоÑ?ии. Тогда помоÑ?ником Ñ?Ñ?анеÑ? ТонÑ?Ñ?лим â?? новÑ?й пÑ?епаÑ?аÑ? в боÑ?Ñ?бе Ñ? избÑ?Ñ?оÑ?нÑ?м веÑ?ом. Ð?лагодаÑ?Ñ? запаÑ?енÑ?ованной комбинаÑ?ии компоненÑ?ов и Ñ?оÑ?мÑ?ле поÑ?Ñ?апного воздейÑ?Ñ?виÑ? на оÑ?ганизм, комплекÑ? безопаÑ?но коÑ?Ñ?екÑ?иÑ?Ñ?еÑ? маÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ела незавиÑ?имо оÑ? возÑ?аÑ?Ñ?а и Ñ?Ñ?адии ожиÑ?ениÑ?. Ð? наÑ?ем оÑ?иÑ?иалÑ?ном магазине можно Ñ?акже Ñ?знаÑ?Ñ?: Ñ?войÑ?Ñ?ва нового Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва, где кÑ?пиÑ?Ñ? оÑ?игиналÑ?нÑ?й ТонÑ?Ñ?лим длÑ? поÑ?Ñ?дениÑ?, как заказаÑ?Ñ? его пÑ?авилÑ?но по низкой Ñ?ене.

Ð?Ñ?епаÑ?аÑ? ТонÑ?Ñ?лим â?? Ñ?Ñ?о комплекÑ? длÑ? боÑ?Ñ?бÑ? Ñ? лиÑ?ним веÑ?ом, не имеÑ?Ñ?ий аналогов.

https://tonuslim-shop.ru
ТонÑ?Ñ?лим Ñ?ена
Reply tonuslim
12:23 PM on July 15, 2020 
ТонÑ?Ñ?лим Ñ?ена в апÑ?еке
СегоднÑ? в пÑ?одаже поÑ?вилÑ?Ñ? новÑ?й наÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?й пÑ?епаÑ?аÑ? ТонÑ?Ñ?лим, коÑ?оÑ?Ñ?й за 7 дней Ñ?далиÑ? без опеÑ?аÑ?ий жиÑ? Ñ? живоÑ?а и боков. Ð?днако, кÑ?пиÑ?Ñ? ТонÑ?Ñ?лим в апÑ?еке невозможно. «Ð?оÑ?емÑ??» â?? Ñ?пÑ?оÑ?иÑ?е Ð?Ñ?. Ð?Ñ?веÑ? Ð?Ñ? Ñ?знаеÑ?е здеÑ?Ñ? на оÑ?иÑ?иалÑ?ном Ñ?айÑ?е.

Ð?Ñ?ли давно Ñ?идиÑ?е на диеÑ?аÑ?, но Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?а неÑ?. Ð?Ñ?ли набÑ?али лиÑ?ние 20-30 килогÑ?амм и не знаеÑ?е, Ñ?Ñ?о Ñ? Ñ?Ñ?им делаÑ?Ñ?. Ð?Ñ?ли неÑ? Ñ?илÑ? воли огÑ?аниÑ?иваÑ?Ñ? Ñ?ебÑ? в еде, Ñ?Ñ?иÑ?аÑ? калоÑ?ии. Тогда помоÑ?ником Ñ?Ñ?анеÑ? ТонÑ?Ñ?лим â?? новÑ?й пÑ?епаÑ?аÑ? в боÑ?Ñ?бе Ñ? избÑ?Ñ?оÑ?нÑ?м веÑ?ом. Ð?лагодаÑ?Ñ? запаÑ?енÑ?ованной комбинаÑ?ии компоненÑ?ов и Ñ?оÑ?мÑ?ле поÑ?Ñ?апного воздейÑ?Ñ?виÑ? на оÑ?ганизм, комплекÑ? безопаÑ?но коÑ?Ñ?екÑ?иÑ?Ñ?еÑ? маÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ела незавиÑ?имо оÑ? возÑ?аÑ?Ñ?а и Ñ?Ñ?адии ожиÑ?ениÑ?. Ð? наÑ?ем оÑ?иÑ?иалÑ?ном магазине можно Ñ?акже Ñ?знаÑ?Ñ?: Ñ?войÑ?Ñ?ва нового Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?ва, где кÑ?пиÑ?Ñ? оÑ?игиналÑ?нÑ?й ТонÑ?Ñ?лим длÑ? поÑ?Ñ?дениÑ?, как заказаÑ?Ñ? его пÑ?авилÑ?но по низкой Ñ?ене.

Ð?Ñ?епаÑ?аÑ? ТонÑ?Ñ?лим â?? Ñ?Ñ?о комплекÑ? длÑ? боÑ?Ñ?бÑ? Ñ? лиÑ?ним веÑ?ом, не имеÑ?Ñ?ий аналогов.


https://tonuslim-shop.ru/otzyvy
ТонÑ?Ñ?лим Ñ?ена
Reply docdadcor
1:38 PM on July 16, 2020 
ТÑ?Ñ?дное поведение Ñ?ебенка - Ñ?Ñ?о поведение, Ñ? коÑ?оÑ?Ñ?м нам, взÑ?оÑ?лÑ?м, Ñ?Ñ?Ñ?дно. ТÑ?Ñ?дно Ñ? ним Ñ?миÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? и Ñ?Ñ?Ñ?дно его иÑ?пÑ?авиÑ?Ñ?. Ð?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ?-Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ?, и Ñ?ак и Ñ?Ñ?ак пÑ?обÑ?ем, а вÑ?е по-пÑ?ежнемÑ?. Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во жизни поÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? из-за поÑ?Ñ?оÑ?ннÑ?Ñ? Ñ?кандалов и пÑ?епиÑ?аÑ?елÑ?Ñ?Ñ?в. Ð? замеÑ?Ñ?Ñ?е: мÑ? бÑ?дем говоÑ?иÑ?Ñ? о Ñ?Ñ?Ñ?дном поведении деÑ?ей младÑ?его возÑ?аÑ?Ñ?а, Ñ? коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? еÑ?е неÑ? подÑ?оÑ?Ñ?кового кÑ?изиÑ?а.

Ð?ажно помниÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о поведение, вÑ?еÑ?Ñ?ез оÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?ее жизнÑ? Ñ?одиÑ?елÑ?, можеÑ? вовÑ?е не бÑ?Ñ?Ñ? плоÑ?им. Ð? наобоÑ?оÑ?: оÑ?евидно плоÑ?ое поведение, напÑ?имеÑ? воÑ?овÑ?Ñ?во или гÑ?Ñ?боÑ?Ñ?Ñ?, можеÑ? не бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?днÑ?м, еÑ?ли мÑ? знаем, как Ñ?Ñ?о поведение измениÑ?Ñ?, и Ñ? наÑ? полÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ?.

Ð?а лекÑ?ии пÑ?иÑ?олога Ð?Ñ?дмилÑ? Ð?еÑ?Ñ?ановÑ?кой наÑ?Ñ?имÑ?Ñ? Ñ?азбиÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, какое поведение Ñ?ебенка доÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? нам наиболÑ?Ñ?ие Ñ?Ñ?Ñ?дноÑ?Ñ?и, бÑ?дем Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? его менÑ?Ñ?Ñ?, а Ñ?акже менÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вое оÑ?ноÑ?ение к Ñ?Ñ?омÑ?.здоÑ?овÑ?е

https://doctor-dad.ru/
Reply docdadcor
3:15 PM on July 16, 2020 
ТÑ?Ñ?дное поведение Ñ?ебенка - Ñ?Ñ?о поведение, Ñ? коÑ?оÑ?Ñ?м нам, взÑ?оÑ?лÑ?м, Ñ?Ñ?Ñ?дно. ТÑ?Ñ?дно Ñ? ним Ñ?миÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? и Ñ?Ñ?Ñ?дно его иÑ?пÑ?авиÑ?Ñ?. Ð?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ?-Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ?, и Ñ?ак и Ñ?Ñ?ак пÑ?обÑ?ем, а вÑ?е по-пÑ?ежнемÑ?. Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во жизни поÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? из-за поÑ?Ñ?оÑ?ннÑ?Ñ? Ñ?кандалов и пÑ?епиÑ?аÑ?елÑ?Ñ?Ñ?в. Ð? замеÑ?Ñ?Ñ?е: мÑ? бÑ?дем говоÑ?иÑ?Ñ? о Ñ?Ñ?Ñ?дном поведении деÑ?ей младÑ?его возÑ?аÑ?Ñ?а, Ñ? коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? еÑ?е неÑ? подÑ?оÑ?Ñ?кового кÑ?изиÑ?а.

Ð?ажно помниÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о поведение, вÑ?еÑ?Ñ?ез оÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?ее жизнÑ? Ñ?одиÑ?елÑ?, можеÑ? вовÑ?е не бÑ?Ñ?Ñ? плоÑ?им. Ð? наобоÑ?оÑ?: оÑ?евидно плоÑ?ое поведение, напÑ?имеÑ? воÑ?овÑ?Ñ?во или гÑ?Ñ?боÑ?Ñ?Ñ?, можеÑ? не бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?днÑ?м, еÑ?ли мÑ? знаем, как Ñ?Ñ?о поведение измениÑ?Ñ?, и Ñ? наÑ? полÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ?.

Ð?а лекÑ?ии пÑ?иÑ?олога Ð?Ñ?дмилÑ? Ð?еÑ?Ñ?ановÑ?кой наÑ?Ñ?имÑ?Ñ? Ñ?азбиÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, какое поведение Ñ?ебенка доÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? нам наиболÑ?Ñ?ие Ñ?Ñ?Ñ?дноÑ?Ñ?и, бÑ?дем Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? его менÑ?Ñ?Ñ?, а Ñ?акже менÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вое оÑ?ноÑ?ение к Ñ?Ñ?омÑ?.Ñ?кола и Ñ?епеÑ?иÑ?оÑ?Ñ?Ñ?во

https://doctor-dad.ru/