" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

Euritmijski glasnik


view:  full / summary

Terpsihora

Posted by Euritmija Hrvatska on February 19, 2013 at 4:05 PM Comments comments (147)

Kažete li ikome da ste vidjeli euritmijsku predstavu ili da se npr. večeras održava pitat će vas najprije – a što je to? Kada to pitanje postavite onome tko se euritmijom bavi nerijetko će vam reći, izbjegavajući pritom duge, a neprecizne odgovore, da euritmiju moraš vidjeti kako bi onda odgovor doživio. Općenito se euritmisti odnose prema euritmiji kao prema živom biću. Euritmija – dama.

Većina umjetnika je na uvijek sebi svojstven način ponosna ili zahvalna da se upravo oni bave tom određenom umjetnošću. Tako je i s euritmistima. Euritmija je kaže se umjetnost pokreta…Ples? Teško je reći da euritmija to nije ako je ples svako umjetničko gibanje tijela.

Može se primijetiti da se euritmijom aktivno bave i oni za koje bi rekli da su malo starije dobi nego bi se to očekivalo za plesače. Također se i tjelesna figura vidi samo u obrisima.Tjelesna konstitucija svakog euritmista ne odgovara uvijek idealu koji je jedini prihvaćen u okružju gdje se suvremena ili klasična plesna umjetnost s entuzijazmom prakticira.

Pokreti u euritmiji izvode se u sebi, ali da se to vidi i vani. Znamo da se može pjevati u sebi i da u mislima možemo dodati boju nekoj slici koja nam je pred očima. Možemo i sjediti i plesati i penjati se uz stepenice i plesati. Možemo se gibati zamišljenim pokretima. Gledajući izvođenje euritmije čovjek to sebi može osvijestiti.

Oduvijek je bilo glazbenika koji melodiju nalaze u svakoj pojavi. Sve pojave se ponašaju i prema određenom ritmu. A melodija i ritam imaju svoje zakonitosti, kao i govor.

Euritmisti su oni koji te zakonitosti žele poznavati i učiniti ih vidljivima u svojim pokretima.

Pokret koji se želi pokazati mora od strane izvođača biti oživljen. Oživljeni pokret. Pokret koji ima svoj vlastiti život. Ne tijelo koje izvodi kretnju, nego zamišljena kretnja koja pomiče tijelo kao da je ono bez težine. Tko nema sluha za nijansu te razlike, teško će ikada dobiti odgovor na pitanje što je euritmija.

Umjetnik mora ljubiti svoju muzu, ona daje život njegovim nastojanjima. Živi li zaštitnica plesa Terpsihora danas možda pod imenom Euritmija?

Dinko Raffanelli

 

Organska poezija

Posted by Euritmija Hrvatska on February 19, 2013 at 4:05 PM Comments comments (120)

Što je to organska poezija ili što su to riječi odprijeka lijeka?

U svijetu poezije nije uobičajeno susresti se sa sintagmom "organska poezija". Riječ organsko kao pridjev obično poznajemo u kombinaciji s drugim pojmovima kao npr. organska arhitektura, organski otpad ili cijeli pokret za organsko uzgajanje hrane, ili da je uzrok nekog oboljenja organski. Organsko je za razliku od anorganskog na neki način živo, pokretljivo, kompleksno, sklono stalnoj promjeni, teško uhvatljivo zakonima klasične fizike.

Na polju međuljudskih odnosa u nekim slučajevima moguće je ograditi se od osobe koju "organski ne podnosimo". U protivnom neminovno nastupa konflikt koji istovremeno otvara vrata za kreativne mogućnosti na dovratku nove umjetnosti socijalnoga kontakta. Organski fenomen je i kada nam se, kako se to kaže u narodu, "netko uvuče pod kožu", a ako ga malo bolje promotrimo možemo doći do zaključka da postoji mogućnost unutarnjeg doživljavanja osobe koju susrećemo (u određenom ritmičnom obrascu), odnosno da postoji mogućnost osvještavanja poslije-slike tog susreta. U ovom trenutku možemo se upitati: "što se dešava s riječima izgovorenim u određenom ritmičnom obrascu; uvlače li se one, osim kroz uši slušatelja, na neki način i pod njegovu kožu"? Na jedan put do odgovora ukazuje moderna govorno-terapijska disciplina naslovljena kao "antropozofski terapijski govor". Ona bitno proširuje koncept govora u kojem osim klasično-definiranih govornih organa sudjeluje i cjelokupna fizička organizacija ljudskog bića i pripadajuća mu fiziologija.

Terapijski rad te istraživanja jednog od vodećih autoriteta u domeni antropozofskog terapijskog govora Dietricha von Bonina (nedavno objavljena u suradnji s grupom znanstvenika u reprezentativnom «Američkom časopisu za fiziologiju» pod naslovom: "Oscillations of heartrate and respiration synchronize during poetry recitation" - dostupno na internetu) otkrivaju na koji način određeni ritam (npr. heksametar ) ili stilska figura (npr. aliteracija) utječe na funkciju sukusa određenih ritmova u ljudskome tijelu poput ritma rada srca, ritma disanja, ritma krvnog tlaka. U tom smislu zanimljivo je primijetiti kako recitiranje poezije na klinikama diljem zapadnog svijeta postaje sve češća psihoterapijska  praksa. Bitno je zaključiti da svjesno oblikovana riječ, bilo pažljivo uvježbanom vještinom govora ili uprizorena euritmijskim pokretom, osim psihoterapijskog posjeduje i potencijalno iscjeljujući somatsko-psihološki efekt. Ako je Riječ jednom uistinu postala meso kako je moguće zaokrenuti cijeli proces i učiniti da meso ponovo postane Riječ?

Danijel Grčević, oblikovatelj govora

 


Zdravstvena euritmija

Posted by Euritmija Hrvatska on February 19, 2013 at 3:40 PM Comments comments (2276)

Na zadnjoj skupštini Udruge Stoimena članovi su postavili pitanje: «Što je to zdravstvena euritmija i kakvo je njeno djelovanje?» Zanimljivo je, da se jedna općenita informacija o tom pitanju mogla dobiti u Novom zdravstvenom savjetniku – Liječnik u kući od A do Ž i to u dijelu koji se nalazio u reklamnom letku, koji su neki od nas mogli naći u poštanskom sandučiću. Za one koji ga nisu imali prilike vidjeti djelomično ćemo ga objaviti s dodatnim i aktualnim informacijama.

LIJEČNIK U KUĆI OD ADO Ž , KARTICA 62 , GRUPA 13           

Prirodno liječenje – alternativni postupci EURITMIJA

Što postižemo euritmijom?

Kod terapijske euritmije polazi se od postavke da pokreti koje pacijenti izvode pozitivno djeluju na oboljele organe. Terapijska euritmija bi trebala pomagati kod čitavog niza oboljenja i smetnji, na primjer kod očnih bolesti kao što su dalekovidnost, kratkovidnost ili škiljavost.

Djelovanje na tijelo i psihu

Daljnje veliko područje primjene su bolesne promjene organa za kretanje kao što su skolioza (iskrivljenost kralješnice u stranu), reumatska oboljenja, ravna stopala i hallux valgus. Euritmija djeluje i na psihu vježbača. Općenito gledajući, euritmičari smatraju da se ovom  metodom  mogu  liječiti kronične i akutne bolesti. Često tijekom euritmičke terapije dolazi do poboljšanja akutnih upala ili kronične bolesti ponovo prijeđu u akutne. U svakom slučaju, indikaciju za takvu vrstu terapije treba postaviti liječnik, koji tada eventualno prepisuje i prateću terapiju medikamentima.

Kako se provodi terapijska euritmija?

Terapijski euritmičari, ovisno o vrsti tegoba ili oboljenja, sastavljaju posebne obrasce načina kretanja. Primjer za to je kretnja za suglasnik «L». Ta je kretnja okrugla, tekuća, s postepenim razvijanjem i širenjem ruku, kod koje se uz pomoć ruku centriraju snage u dubini zdjelice. Ruke se kreću od sredine tijela prema van i ispred lica prema gore i tada se kružno šire, da bi se ponovno sklopile ispred sredine tijela.

Liječenje kretnjama

Primjer kretnji za «L» trebao bi potaknuti protjecanje tjelesnih sokova i spriječiti odlaganje otrova u organizmu, te pomoći razgradnji. Samoglasnik «U» je za razliku od tog centrirani pokret, on protječe statički, a trebao bi jačati koncentraciju i ublažiti nervoznu napetost. Tako je svakom glasu pridružen jedan pokret. Kod tih je vježbi vrlo važno da se izvode kontinuirano i tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Tko provodi terapijsku euritmiju?

Terapijsku euritmiju izvode posebno educirani euritmičari koji se obučavaju u četverogodišnjem temeljnom studiju opće umjetničke euritmije i završavaju jednogodišnju dodatnu specijalizaciju u terapijskoj euritmiji. Terapijski euritmičari rade privatno u vlastitim ordinacijama ili u nekoj antropozofskoj instituciji, kao što su npr. domovi za terapijsku pedagogiju, waldorfske škole ili klinike. Pri tome tijesno surađuju s liječnicima.

____________________________________________________________________________

Iako je gore navedeni tekst jako pojednostavljen i u mnogim dijelovima nepotpun, ipak je to prvi od pokušaja da se u javnosti predstavi taj vid terapije. Zdravstvena euritmija je u našoj zemlji nešto novo, a samim time i nešto nepoznato jer i nije bilo terapijskih euritmista koji su ovdje duže živjeli i djelovali. Malo je poznato, da je prije drugog svjetskog rata naše prostore pohodilo nekoliko terapijskih euritmista iz inozemstva.

Već više od 80 godina, zdravstvena euritmija se primjenjuje kao sastavni dio antropozofske medicine za liječenje i ublažavanje različitih akutnih i kroničnih zdravstvenih tegoba. Današnjem čovjeku nudi se dosta toga za poboljšanje zdravlja, sreće, i rješavanje svih njegovih problema,dakako, na potpuno «jednostavan» i «prirodan» način, bez osobnog truda i zalaganja. Naravno, nije na nama da sudimo, nego da se osvijestimo kako bi mogli pronaći odgovarajuće rješenje. Nanovo se otkrivaju stare, već provjerene tradicionalne orijentalne metode terapija, koje su kod nas «nove» i prilagođene zapadnjačkom čovjeku, uglavnom bez popratnog sustava mišljenja koji iza jednoga načina liječenja stoji. U takvim situacijama nije lako na prvi pogled uočiti sličnost i razliku između terapijske euritmije i ostalih metoda, koje se koriste ili mogu koristiti za terapijske svrhe kao npr. Medicinska gimnastika, Logopedija, Kiropraktika, Tai Chi, Chi Kung, Reiki, Pilates, različite tehnike energetskih pokreta i plesova i dr. U cjelovitu analizu ne bih sada ulazio, jer to bi bio materijal za jednu knjigu. Ukazat ću samo na nekoliko bitnih karakteristika.

Kad danas izgovorimo jednu riječ (ili jedan glas),ostajemo na čisto razumskom, apstraktnom poimanju riječi; što ona znači, što izražava itd. Riječi se sastoje od glasova. Za svaki glas ne vežemo neko posebno značenje ili osjećaj. Čitajući neke pjesnike, stječemo, međutim, drukčiji dojam. Stari narodi nisu glasove i riječi doživljavali tako apstraktno kao mi danas. Glasovima su davali imena, kao npr. Alef, Alfa koji je današnji «A». Oni su znali da se iza glasova kriju duhovna bića te da svaki glas ili ton predstavlja jedno konkretno biće s točno određenim imenom i oblikom. Stoga nisu uzalud izgovarali imena ili kombinacije pojedinih glasova, budući da su znali što stoji iza njih i kako se navedeno znanje može koristiti u religioznom i društvenom životu. Današnji je čovjek to znanje izgubio i zahvaljujući duhovno-znanstvenom istraživanju dr. Rudolfa Steinera ponovno nam je dano «staro» znanje, ali sada obnovljeno i osuvremenjeno za našu današnju svijest i današnje zemaljske prilike. Rečenice kao:

«U početku bijaše riječ,

i riječ bijaše u Boga,

i Bog bijaše riječ.

Ona bijaše u početku u Boga.

Sve je po njoj postalo, i ništa nije postalo nego po njoj.

U njoj bijaše život,

i život bijaše svjetlo ljudima.

I svjetlo je svijetlilo u tamu i tama ga nije shvatila»

pokazuju nam da je čovjek izgrađen i oblikovan iz tih božanskih snaga koje se nalaze iza riječi. Danas bi mogli nešto slobodnije reći, da je stvaranje čovjeka bio jedan kreativan, umjetnički akt božanskih bića i da smo mi danas isto tako pozvani - zapravo,dužnost nam je, hoćemo li biti vjerni duhu vremena, preuzeti odgovornost na sebe i voljno se povezati s tim duhovnim snagama.

Kao što sam prije već naveo, svaki samoglasnik i suglasnik abecede ima jedan točno utvrđeni oblik – gestu, preko koje se čovjek, zatim, povezuje s onim božanskim snagama koje su ga i stvorile. Naime, duhovna znanost upućuje na povezanost glasa «A» s planetom Venerom koja suovisi u ljudskom tijelu s bubrezima. No stvari nisu, opet, tako jednostavne, jer u bubrezima kao i u ostalim organima ne djeluje samo jedna vrst utjecaja i procesa nego cijeli zodijak. Stoga je terapijskom euritmistu važno znati u kojem su odnosu čovjek i te oblikotvorne snage kako bi ih onda mogao upotrijebiti u što izvornijem obliku.

Danas, pokreti tijela su dosta reducirani. Obično se pokreti izvode mehanički, nesvjesno, odnosno previše fizički – poput strojeva. Zna se kako pojedini dijelovi tijela funkcioniraju, prvenstveno mislim na mišiće, i onda se rade mehaničke vježbe za njihovo jačanje. Čovjek postaje stroj. S druge strane, određenim pokretima se oponašaju životinje pri čemu, u idealu, ostajemo na stupnju životinje i ne uzdižemo se do čovjeka. U euritmiji, odnosno terapijskoj euritmiji, čovjek kroz pokret ne gubi svoju ljudskost, nego naprotiv, postaje ono što je i bilo zamišljeno kao cilj ljudskog razvoja, još od samog početka, a to je slika i prilika božanskog.

U Zagrebu, Rijeci i Splitu je moguće liječenje terapijskom eurtimijom. Za daljnje informacije moguće se obratiti Udruzi Stoimena ili telefonski,neposredno na br. 092 25 07 375.

Mladen Zovko, zdravstveni euritmist


 Rss_feed