" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

Euritmijski glasnik

Zdravstvena euritmija

Posted by Euritmija Hrvatska on February 19, 2013 at 3:40 PM Comments comments (3987)

Na zadnjoj skupštini Udruge Stoimena članovi su postavili pitanje: «Što je to zdravstvena euritmija i kakvo je njeno djelovanje?» Zanimljivo je, da se jedna općenita informacija o tom pitanju mogla dobiti u Novom zdravstvenom savjetniku – Liječnik u kući od A do Ž i to u dijelu koji se nalazio u reklamnom letku, koji su neki od nas mogli naći u poštanskom sandučiću. Za one koji ga nisu imali prilike vidjeti djelomično ćemo ga objaviti s dodatnim i aktualnim informacijama.

LIJEČNIK U KUĆI OD ADO Ž , KARTICA 62 , GRUPA 13           

Prirodno liječenje – alternativni postupci EURITMIJA

Što postižemo euritmijom?

Kod terapijske euritmije polazi se od postavke da pokreti koje pacijenti izvode pozitivno djeluju na oboljele organe. Terapijska euritmija bi trebala pomagati kod čitavog niza oboljenja i smetnji, na primjer kod očnih bolesti kao što su dalekovidnost, kratkovidnost ili škiljavost.

Djelovanje na tijelo i psihu

Daljnje veliko područje primjene su bolesne promjene organa za kretanje kao što su skolioza (iskrivljenost kralješnice u stranu), reumatska oboljenja, ravna stopala i hallux valgus. Euritmija djeluje i na psihu vježbača. Općenito gledajući, euritmičari smatraju da se ovom  metodom  mogu  liječiti kronične i akutne bolesti. Često tijekom euritmičke terapije dolazi do poboljšanja akutnih upala ili kronične bolesti ponovo prijeđu u akutne. U svakom slučaju, indikaciju za takvu vrstu terapije treba postaviti liječnik, koji tada eventualno prepisuje i prateću terapiju medikamentima.

Kako se provodi terapijska euritmija?

Terapijski euritmičari, ovisno o vrsti tegoba ili oboljenja, sastavljaju posebne obrasce načina kretanja. Primjer za to je kretnja za suglasnik «L». Ta je kretnja okrugla, tekuća, s postepenim razvijanjem i širenjem ruku, kod koje se uz pomoć ruku centriraju snage u dubini zdjelice. Ruke se kreću od sredine tijela prema van i ispred lica prema gore i tada se kružno šire, da bi se ponovno sklopile ispred sredine tijela.

Liječenje kretnjama

Primjer kretnji za «L» trebao bi potaknuti protjecanje tjelesnih sokova i spriječiti odlaganje otrova u organizmu, te pomoći razgradnji. Samoglasnik «U» je za razliku od tog centrirani pokret, on protječe statički, a trebao bi jačati koncentraciju i ublažiti nervoznu napetost. Tako je svakom glasu pridružen jedan pokret. Kod tih je vježbi vrlo važno da se izvode kontinuirano i tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Tko provodi terapijsku euritmiju?

Terapijsku euritmiju izvode posebno educirani euritmičari koji se obučavaju u četverogodišnjem temeljnom studiju opće umjetničke euritmije i završavaju jednogodišnju dodatnu specijalizaciju u terapijskoj euritmiji. Terapijski euritmičari rade privatno u vlastitim ordinacijama ili u nekoj antropozofskoj instituciji, kao što su npr. domovi za terapijsku pedagogiju, waldorfske škole ili klinike. Pri tome tijesno surađuju s liječnicima.

____________________________________________________________________________

Iako je gore navedeni tekst jako pojednostavljen i u mnogim dijelovima nepotpun, ipak je to prvi od pokušaja da se u javnosti predstavi taj vid terapije. Zdravstvena euritmija je u našoj zemlji nešto novo, a samim time i nešto nepoznato jer i nije bilo terapijskih euritmista koji su ovdje duže živjeli i djelovali. Malo je poznato, da je prije drugog svjetskog rata naše prostore pohodilo nekoliko terapijskih euritmista iz inozemstva.

Već više od 80 godina, zdravstvena euritmija se primjenjuje kao sastavni dio antropozofske medicine za liječenje i ublažavanje različitih akutnih i kroničnih zdravstvenih tegoba. Današnjem čovjeku nudi se dosta toga za poboljšanje zdravlja, sreće, i rješavanje svih njegovih problema,dakako, na potpuno «jednostavan» i «prirodan» način, bez osobnog truda i zalaganja. Naravno, nije na nama da sudimo, nego da se osvijestimo kako bi mogli pronaći odgovarajuće rješenje. Nanovo se otkrivaju stare, već provjerene tradicionalne orijentalne metode terapija, koje su kod nas «nove» i prilagođene zapadnjačkom čovjeku, uglavnom bez popratnog sustava mišljenja koji iza jednoga načina liječenja stoji. U takvim situacijama nije lako na prvi pogled uočiti sličnost i razliku između terapijske euritmije i ostalih metoda, koje se koriste ili mogu koristiti za terapijske svrhe kao npr. Medicinska gimnastika, Logopedija, Kiropraktika, Tai Chi, Chi Kung, Reiki, Pilates, različite tehnike energetskih pokreta i plesova i dr. U cjelovitu analizu ne bih sada ulazio, jer to bi bio materijal za jednu knjigu. Ukazat ću samo na nekoliko bitnih karakteristika.

Kad danas izgovorimo jednu riječ (ili jedan glas),ostajemo na čisto razumskom, apstraktnom poimanju riječi; što ona znači, što izražava itd. Riječi se sastoje od glasova. Za svaki glas ne vežemo neko posebno značenje ili osjećaj. Čitajući neke pjesnike, stječemo, međutim, drukčiji dojam. Stari narodi nisu glasove i riječi doživljavali tako apstraktno kao mi danas. Glasovima su davali imena, kao npr. Alef, Alfa koji je današnji «A». Oni su znali da se iza glasova kriju duhovna bića te da svaki glas ili ton predstavlja jedno konkretno biće s točno određenim imenom i oblikom. Stoga nisu uzalud izgovarali imena ili kombinacije pojedinih glasova, budući da su znali što stoji iza njih i kako se navedeno znanje može koristiti u religioznom i društvenom životu. Današnji je čovjek to znanje izgubio i zahvaljujući duhovno-znanstvenom istraživanju dr. Rudolfa Steinera ponovno nam je dano «staro» znanje, ali sada obnovljeno i osuvremenjeno za našu današnju svijest i današnje zemaljske prilike. Rečenice kao:

«U početku bijaše riječ,

i riječ bijaše u Boga,

i Bog bijaše riječ.

Ona bijaše u početku u Boga.

Sve je po njoj postalo, i ništa nije postalo nego po njoj.

U njoj bijaše život,

i život bijaše svjetlo ljudima.

I svjetlo je svijetlilo u tamu i tama ga nije shvatila»

pokazuju nam da je čovjek izgrađen i oblikovan iz tih božanskih snaga koje se nalaze iza riječi. Danas bi mogli nešto slobodnije reći, da je stvaranje čovjeka bio jedan kreativan, umjetnički akt božanskih bića i da smo mi danas isto tako pozvani - zapravo,dužnost nam je, hoćemo li biti vjerni duhu vremena, preuzeti odgovornost na sebe i voljno se povezati s tim duhovnim snagama.

Kao što sam prije već naveo, svaki samoglasnik i suglasnik abecede ima jedan točno utvrđeni oblik – gestu, preko koje se čovjek, zatim, povezuje s onim božanskim snagama koje su ga i stvorile. Naime, duhovna znanost upućuje na povezanost glasa «A» s planetom Venerom koja suovisi u ljudskom tijelu s bubrezima. No stvari nisu, opet, tako jednostavne, jer u bubrezima kao i u ostalim organima ne djeluje samo jedna vrst utjecaja i procesa nego cijeli zodijak. Stoga je terapijskom euritmistu važno znati u kojem su odnosu čovjek i te oblikotvorne snage kako bi ih onda mogao upotrijebiti u što izvornijem obliku.

Danas, pokreti tijela su dosta reducirani. Obično se pokreti izvode mehanički, nesvjesno, odnosno previše fizički – poput strojeva. Zna se kako pojedini dijelovi tijela funkcioniraju, prvenstveno mislim na mišiće, i onda se rade mehaničke vježbe za njihovo jačanje. Čovjek postaje stroj. S druge strane, određenim pokretima se oponašaju životinje pri čemu, u idealu, ostajemo na stupnju životinje i ne uzdižemo se do čovjeka. U euritmiji, odnosno terapijskoj euritmiji, čovjek kroz pokret ne gubi svoju ljudskost, nego naprotiv, postaje ono što je i bilo zamišljeno kao cilj ljudskog razvoja, još od samog početka, a to je slika i prilika božanskog.

U Zagrebu, Rijeci i Splitu je moguće liječenje terapijskom eurtimijom. Za daljnje informacije moguće se obratiti Udruzi Stoimena ili telefonski,neposredno na br. 092 25 07 375.

Mladen Zovko, zdravstveni euritmist