" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

Euritmijski glasnik

Terpsihora

Posted by Euritmija Hrvatska on February 19, 2013 at 4:05 PM Comments comments (156)

Kažete li ikome da ste vidjeli euritmijsku predstavu ili da se npr. večeras održava pitat će vas najprije – a što je to? Kada to pitanje postavite onome tko se euritmijom bavi nerijetko će vam reći, izbjegavajući pritom duge, a neprecizne odgovore, da euritmiju moraš vidjeti kako bi onda odgovor doživio. Općenito se euritmisti odnose prema euritmiji kao prema živom biću. Euritmija – dama.

Većina umjetnika je na uvijek sebi svojstven način ponosna ili zahvalna da se upravo oni bave tom određenom umjetnošću. Tako je i s euritmistima. Euritmija je kaže se umjetnost pokreta…Ples? Teško je reći da euritmija to nije ako je ples svako umjetničko gibanje tijela.

Može se primijetiti da se euritmijom aktivno bave i oni za koje bi rekli da su malo starije dobi nego bi se to očekivalo za plesače. Također se i tjelesna figura vidi samo u obrisima.Tjelesna konstitucija svakog euritmista ne odgovara uvijek idealu koji je jedini prihvaćen u okružju gdje se suvremena ili klasična plesna umjetnost s entuzijazmom prakticira.

Pokreti u euritmiji izvode se u sebi, ali da se to vidi i vani. Znamo da se može pjevati u sebi i da u mislima možemo dodati boju nekoj slici koja nam je pred očima. Možemo i sjediti i plesati i penjati se uz stepenice i plesati. Možemo se gibati zamišljenim pokretima. Gledajući izvođenje euritmije čovjek to sebi može osvijestiti.

Oduvijek je bilo glazbenika koji melodiju nalaze u svakoj pojavi. Sve pojave se ponašaju i prema određenom ritmu. A melodija i ritam imaju svoje zakonitosti, kao i govor.

Euritmisti su oni koji te zakonitosti žele poznavati i učiniti ih vidljivima u svojim pokretima.

Pokret koji se želi pokazati mora od strane izvođača biti oživljen. Oživljeni pokret. Pokret koji ima svoj vlastiti život. Ne tijelo koje izvodi kretnju, nego zamišljena kretnja koja pomiče tijelo kao da je ono bez težine. Tko nema sluha za nijansu te razlike, teško će ikada dobiti odgovor na pitanje što je euritmija.

Umjetnik mora ljubiti svoju muzu, ona daje život njegovim nastojanjima. Živi li zaštitnica plesa Terpsihora danas možda pod imenom Euritmija?

Dinko Raffanelli