" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

Euritmijski glasnik


view:  full / summary

Utemeljiteljica socijalne euritmije

Posted by Euritmija Hrvatska on December 25, 2020 at 6:10 AM Comments comments (3996)

Annemarie Ehrlich-Liefmann (Berlin, 1926.) diplomirala je euritmiju na Euritmijskom studiju u Hagu 1945. Kao učiteljica euritmije držala je nastavu u waldorfskim školama u Nizozemskoj. 1966. osnovala je sa dvoje kolega Euritmijsku akademiju u Hagu i predavala kao docent do 1986. Nakon toga osnovala je Institut za euritmiju na radnom mjestu. Održava radionice u Europi, SAD, Južnoj i Sjevernoj Africi. Radila je za mnoge kompanije kao što su Barthels-Feldhoff, Spark...

Read Full Post »

AUTONOMIJA PLESA KAO CIVILIZACIJSKO PITANJE

Posted by Euritmija Hrvatska on December 25, 2020 at 6:00 AM Comments comments (257)

Intervju: Žak Valenta, plesni i kazališni umjetnik

 

Žak Valenta, plesač, izvođač, koreograf i redatelj s bogatim i raznovrsnim opusom na hrvatskoj kazališnoj i plesnoj sceni, u medijskoj je javnosti u proteklih godinu dana prisutan uglavnom kroz akcije vezane uz borbu za autonomiju Zagrebačkog plesnog centra. No izravni povod ovom razgovoru je euritmija, forma čijem se izučavanju posvetio u protekle četiri godine na stud...

Read Full Post »

Euritmija: podrska razvoju djeteta

Posted by Euritmija Hrvatska on October 8, 2018 at 4:35 PM Comments comments (147)

2019. obilježavat će se jubilarna 100. obljetnica waldorfske pedagogije kao i 100. obljetnica primjene euritmijske umjetnosti u pedagoškoj praksi. Naime, iako se euritmija od svojih početaka (1912.) razvijala prvenstveno kao umjetnička disciplina, Rudolf Steiner je utemeljivši 1. waldorfsku školu u Stuttgartu 1919. uključio euritmiju u waldorfski kurikulum kao njen sastavni i organski dio. Pritom nije smatrao da bi euritmija trebala biti samo jedna od p...

Read Full Post »

Euritmija je umjetnost pokreta

Posted by Euritmija Hrvatska on October 8, 2018 at 3:55 PM Comments comments (114)

Euritmija je umjetnost pokreta koju je utemeljio austrijski filozof, umjetnik i znanstvenik dr. Rudolf Steiner početkom prošlog stoljeća. Iako je euritmija prije svega scenska umjetnost, ona nalazi svoju primjenu u praktičnim područjima života: u odgoju djece i mladeži (pedagoška euritmija), zdravstvenoj terapiji (zdravstvena euritmija), te na radnom mjestu (socijalna euritmija). U svim se oblicima već gotovo stotinu godina pokazuje veoma korisnom ...

Read Full Post »

Euritmija

Posted by Euritmija Hrvatska on March 5, 2013 at 3:40 PM Comments comments (142)

Slijedeći članak napisala je euritmistica Else Klink (1907-1994). S engleskog na hrvatski prevela Tatjana Lunić. Napomenu u fusnoti napisao je urednik Euritmijskog glasnika.

Počeci i razvoj

1912. godine, austrijskog filozofa, znanstvenika i umjetnika Rudolfa Steinera upitala je majka jedne mlade studentice je li moguće pronaći nove impulse iz kojih bi se mogla razviti umjetnost pokreta. Dr. Steiner, potvrdno odgovorivši, započeo je in...

Read Full Post »

Rss_feed