" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

Zagrebački euritmijski ansambl IONA 2004. godine postaje umjetničkom organizacijom otkada nastupa u zemlji i inozemstvu (Irska, Engleska, Švicarska, Austrija, Slovenija, BiH). Dosadašnjim radom Ansambl Iona interpretirao je euritmijskom umjetnošću brojna djela hrvatskih i inozemnih književnika i skladatelja te je uprizorio niz cjelovečernjih predstava kao i raznovrsne predstave za djecu. Surađujući s brojnim umjetnicima iz različitih domena dramske, glazbene, likovne i plesne umjetnosti Ansambl Iona svojim radom uvelike pridonosi promoviranju euritmijske umjetnosti pokreta.

* * *

Zagreb Eurythmy Ensemble IONA in 2004 becomes art organization, since then performs in Croatia and abroad (Ireland, England, Switzerland, Austria, Slovenia, Bosnia & Herzegovina). By its past work Ensemble Iona has interpreted by the art of eurythmy numerous literary and music works of art of Croatian and foreign authors and has staged number of evening performances as well as different children programmes. By its close cooperation with numerous artists from different fields of theatre, music, fine arts and dance, Ensemble Iona has by its endeavours greatly contributed in promoting eurythmy as an art of movement. 
Zagrebački euritmijski ansambl IONA 
Medvedgradska 18, 10000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 46 67 075; 
Mob: +385 (0)91 88 58 845
E-mail: iona@euritmija.org