" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

Ove godine obilježavamo 160-tu obljetnicu rođenja utemeljitelja euritmije dr. Rudolfa Steinera


"Umjetnost je neprestani proces oslobađanja ljudskog duha i istovremeno odgojiteljica čovječanstva za djelovanje iz ljubavi."

                                                                            Rudolf Steiner

Pratite nas na Facebooku!

 NOVOGODIŠNJI EURITMIJSKI PROGRAM