" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

 

Pratite nas na Facebooku!

Meditacija ne bi trebala imati ugođaj: Sad ću se prepustiti blaženom vremenu meditacije; to će biti poput uranjanja u ugodno toplo gnijezdo! Ne, u nama mora stalno biti prisutan osjećaj da poniremo u stvarnost, da mi čvrsto zahvaćamo stvarnost. Devocija prema malim stvarima – da, upravo prema najmanjima!”

 

Rudolf Steiner