" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta

ODGAĐA SE SEMINAR O DUHOVNOZNANSTVENOM RAZUMIJEVANJU MOLITVE I MEDITACIJE ZBOG ORGANIZACIJSKIH I ZDRAVSTVENIH RAZLOGA

Udruga Stoimena odgađa do daljnjega održavanje seminara o duhovnoznanstvenom razumijevanju molitve i meditacije koji se trebao održati od 13. do 14. 03. u Waldorfskoj školi u Zagrebu zbog organizacijskih i zdravstvenih razloga. Zahvaljujemo svima koji su se prijavili na seminar na razumijevanju, a novi datum održavanja objavit će se naknadno.

Info o seminaru 

Pratite nas na Facebooku!