" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokretaPozivamo Vas u subotu, 21.12.2019. u 19 sati u Waldorfskoj školi u Zagrebu (Dvorana Iona - Jakuševečka 6, Zagreb) na semestralni nastup studenata euritmije na 2. godini. 

U programu su zastupljena djela Johanna Sebastiana Bacha, Arcangela Corellia, Vesne Krmpotić, Georga Friedricha Händela, Vladimira Nazora, Wolfganga Amadeusa Mozarta... 

 

Pratite nas na Facebooku!15. godišnjica djelovanja

Zagrebačkog euritmijskog 

ansambla IONA!