" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

EURITMIJA

umjetnost pokreta


Pozivamo Vas na završnu produkciju studenata 2. godine euritmijskog studija koja će se održati u srijedu 15.07.2020. u 19.30 sati u Waldorfskoj školi u Zagrebu (dvorana Iona, Jakuševečka 6).

Pratite nas na Facebooku!