" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u ? e   i   d u h a

E u r i t m i j a

umjetnost pokreta

Najave dogadjanja


Mon. 4/16
-
Mon. 5/14
All day Nastup Ansambla Iona Zagrebački euritmijski ansambl Iona nastupit će u sklopu njemačke turneje i na sceni Eurythmeuma Stuttgart, jednog od najeminentnijih euritmijskih učilišta, u utorak 3.07. u 20 sati interpretirajući djela Wolframa von Es... more
Show Past Events