" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

E u r i t m i j a

umjetnost pokreta

O euritmiji

Euritmija je umjetnost pokreta koju je utemeljio austrijski filozof, umjetnik i znanstvenik dr. Rudolf Steiner početkom prošlog stoljeća. Iako je euritmija prije svega scenska umjetnost, ona nalazi svoju primjenu u praktičnim područjima života: u odgoju djece i mladeži (pedagoška euritmija), zdravstvenoj terapiji (zdravstvena euritmija), te na radnom mjestu (socijalna euritmija). U svim se oblicima već gotovo stotinu godina pokazuje veoma korisnom podrškom dostizanju ciljeva struke, odnosno područja rada u kojem se primjenjuje.


Euritmijskom umjetnošću mogu se doživjeti zakonitosti prirode (ritmovi, elementi, geometrijske forme), ali i zakonitosti unutar jezičnih i glazbenih struktura koje predstavljaju polaznu točku euritmijskog pokreta. Glasovi (samoglasnici, suglasnici) tonovi, intervali, harmonije i duševne geste bivaju euritmijskom umjetnošću istovremeno dovedeni do vizualnog i slušnog opažaja. Izražavajući duševno-duhovne kvalitete govora i pjevanja (glazbe) kroz pokret, euritmija se prikazuje kao “vidljiv govor” i “vidljivo pjevanje”.

                                                                

Duša zapravo treba naučiti, barem što se euritmije tiče, živjeti u tijelu. U euritmiji cijelo tijelo treba postati dušom.

                                                          Rudolf Steiner

 


Aktualno

Udruga za promicanje i razvoj euritmije STOIMENA srdačno vas poziva da svojom prisutnošću podržite i uveličate diplomske nastupe šesnaest apsolvenata euritmije koji će se održati u:

LJUBLJANI, 3/6/2017., 19.00, Waldorfska šola Ljubljana, Streliška ulica 12

ZAGREBU, 10/6/2017., 19.00, Kulturni centar Travno, Božidara Magovca 17

MARIBORU, 17/6/2017., 19.00, Slovensko narodno gledališče, Slovenska 27

DORNACHU, 27/6/2017., 20.00, Goetheanum, Rüttiweg 45

STUTTGARTU, 4/7/2017., 19.00, Eurythmeum Stuttgart, , Zur Uhlandshöhe 8

U programu će biti euritmijskom umjetnošću pokreta interpretirana umjetnička djela W. Shakespearea, L. van Beethovena, J. W. von Goethea, R. Steinera, F. Chopina, G. F. Händela, F. Nietzschea, C. Morgenstern, V. Ukmara, N. Nazora, S. Kosovela, R. Schumanna, F. Macload, J. Brahmsa, D. Pejačević…

Ulaz je slobodan / dobrovoljni prilozi za troškove diplomskih nastupa te apsolventskog putovanja u Švicarsku i Njemačku.

Veselimo se vašem dolasku!