" />
u m j e t n o s t   s k l a d n o g   k r e t a n j a   t i j e l a,   d u š e   i   d u h a

E u r i t m i j a

umjetnost pokreta

O euritmiji

Euritmija je umjetnost pokreta koju je utemeljio austrijski filozof, umjetnik i znanstvenik dr. Rudolf Steiner početkom prošlog stoljeća. Iako je euritmija prije svega scenska umjetnost, ona nalazi svoju primjenu u praktičnim područjima života: u odgoju djece i mladeži (pedagoška euritmija), zdravstvenoj terapiji (zdravstvena euritmija), te na radnom mjestu (socijalna euritmija). U svim se oblicima već gotovo stotinu godina pokazuje veoma korisnom podrškom dostizanju ciljeva struke, odnosno područja rada u kojem se primjenjuje.


Euritmijskom umjetnošću mogu se doživjeti zakonitosti prirode (ritmovi, elementi, geometrijske forme), ali i zakonitosti unutar jezičnih i glazbenih struktura koje predstavljaju polaznu točku euritmijskog pokreta. Glasovi (samoglasnici, suglasnici) tonovi, intervali, harmonije i duševne geste bivaju euritmijskom umjetnošću istovremeno dovedeni do vizualnog i slušnog opažaja. Izražavajući duševno-duhovne kvalitete govora i pjevanja (glazbe) kroz pokret, euritmija se prikazuje kao “vidljiv govor” i “vidljivo pjevanje”.

                                                                

Duša zapravo treba naučiti, barem što se euritmije tiče, živjeti u tijelu. U euritmiji cijelo tijelo treba postati dušom.

                                                          Rudolf Steiner

 


Aktualno

SVJETSKI DAN EURITMIJE / WORLD EURYTHMY DAY

Svjetski dan euritmije (engl. World Eurythmy Day ) proslavio se 1. put prošle godine 24. 09. s idejom da se potakne osvještavanje postojanja euritmijske zajednice u cijelom svijetu kao i njeno povezivanje. Međunarodna Sekcija za euritmiju i izvedbene umjetnosti pri Goetheanumu (Dornach, Švicarska) pokrenula je ovu inicijativu, a izabrala je dan 24.09. za Svjetski dan euritmije kada je Marie Steiner dala novoj umjetnosti pokreta, koju je utemeljio Rudolf Steiner 1912. godine, ime „Euritmija“ (njem. EURYTHMIE).

Svjetski dan euritmije možemo proslaviti izvodeći euritmijske vježbe individualno ili u grupi. Mi smo povezani kroz euritmiju tijekom cijele godine ali 24.09. svjesno se povezujemo u cijelom svijetu, povezujemo se s oživljujućim snagama euritmije, snagama koje pročišćuju i sjaje kroz svjetski eter.

Sretan vam Svjetski dan euritmije!